กองยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเสากระจายระบบรับฟังเสียงไร้สายของเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม 5 กองยุทธศ…

View More กองยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเสากระจายระบบรับฟังเสียงไร้สายของเทศบาล

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 นายดวงดี…

View More รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จำนวนผู้เข้าชม 9 เมื่อวัน…

View More โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประวัติศาสตร์ไทโย้ยบ้านอากาศ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ไทโย้ย …

View More ประวัติศาสตร์ไทโย้ยบ้านอากาศ

ประชาคมหมู่บ้านหาแนวทางช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีสภาพครอบครัวยากจน

จำนวนผู้เข้าชม 17 วันที่ …

View More ประชาคมหมู่บ้านหาแนวทางช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีสภาพครอบครัวยากจน

ประชุมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 26 18 พฤษภ…

View More ประชุมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

จำนวนผู้เข้าชม 63 เมื่อวั…

View More โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลฯมอบชุดตรวจ Atk

จำนวนผู้เข้าชม 62 เมื่อวั…

View More เทศบาลฯมอบชุดตรวจ Atk

ภาพกิจกรรมวันไทโย้ย๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 148

View More ภาพกิจกรรมวันไทโย้ย๒๕๖๕

ส่งข้าวปู่ตา ในวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี

จำนวนผู้เข้าชม 32

View More ส่งข้าวปู่ตา ในวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี

ผลการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย คัพ ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 34 นายวิทว…

View More ผลการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย คัพ ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 11 รายงานก…

View More รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานปี๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 19

View More ประกาศเจตจำนงการบริหารงานปี๒๕๖๕

ลงพื้นที่ดูตลิ่งริมน้ำยามเพื่อหาแนวทางขยายผิวจราจร

จำนวนผู้เข้าชม 3 นายกฯและ…

View More ลงพื้นที่ดูตลิ่งริมน้ำยามเพื่อหาแนวทางขยายผิวจราจร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

จำนวนผู้เข้าชม 8 วันที่ 1…

View More ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

กองช่างออกตรวจสอบสภาพโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำร่องกระดัน

จำนวนผู้เข้าชม 7 กองช่าง …

View More กองช่างออกตรวจสอบสภาพโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำร่องกระดัน

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติสถานที่การจำหน่ายอาหาร

จำนวนผู้เข้าชม 3

View More ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติสถานที่การจำหน่ายอาหาร

ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๔

จำนวนผู้เข้าชม 10

View More ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๔

อาสาบริบาลเทศบาลตำบลอากาศอำนวยลงพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม 39 กองสวัส…

View More อาสาบริบาลเทศบาลตำบลอากาศอำนวยลงพื้นที่

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม 50

View More ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล

นโยบายไม่รับของขวัญ

จำนวนผู้เข้าชม 15

View More นโยบายไม่รับของขวัญ

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการลงท่อระบายน้ำร่องกะดัน

จำนวนผู้เข้าชม 26 นายดวงด…

View More นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการลงท่อระบายน้ำร่องกะดัน

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

จำนวนผู้เข้าชม 51 ประกาศเ…

View More ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

ฟุตบอลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย คัพ ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 31 ขอเชิญร…

View More ฟุตบอลเทศบาลตำบลอากาศอำนวย คัพ ๒๕๖๕

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

จำนวนผู้เข้าชม 11 วันที่ …

View More ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จำนวนผู้เข้าชม 15 เมื่อวั…

View More ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 11

View More รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าชม 14

View More รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565