ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 …

อ่านต่อ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้รับรางวัลองค์กรป…

อ่านต่อ...รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง การใช้…

อ่านต่อ...เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งชุมชนของเทศบาล

คณะกรรมการจัดตั้งชุมชนของเทศบาล การประช…

อ่านต่อ...การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งชุมชนของเทศบาล

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญเด…

อ่านต่อ...ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ

โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้าน “โย้ยกลองเลง”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 …

อ่านต่อ...โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้าน “โย้ยกลองเลง”

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 …

อ่านต่อ...ประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ “จัมปาวิทยา” เทศบาลตำบลพังโคน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น…

อ่านต่อ...ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ “จัมปาวิทยา” เทศบาลตำบลพังโคน