การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ขยายเวลา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำน…

อ่านต่อ การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ขยายเวลา

การจัดทำประชาคม ร่วมกับ ท้องที่ ท้องถิ่น และชลประทาน

ว่าด้วยการจัดการน้ำชลประทาน กา…

อ่านต่อ การจัดทำประชาคม ร่วมกับ ท้องที่ ท้องถิ่น และชลประทาน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565

อ่านต่อ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565

ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ อ…

อ่านต่อ ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2565(ขยายเวลา)ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เว…

อ่านต่อ การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2565(ขยายเวลา)ครั้งที่ 4/2565

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พ.ศ. ……….

อ่านต่อ ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พ.ศ. ……….

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้อง

อ่านต่อ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้อง

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น บุญเดือนสิบ ๖๕

กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รวมพลัง…

อ่านต่อ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น บุญเดือนสิบ ๖๕

การรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวล…

อ่านต่อ การรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รวมพลังมวลชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่ง…

อ่านต่อ กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รวมพลังมวลชน

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำร่องกระดัน ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนที่ ๒

อ่านต่อ ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำร่องกระดัน ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนที่ ๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อ…

อ่านต่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา ๑๑ ส.ค. ๖๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอา…

อ่านต่อ รายงานการประชุมสภา ๑๑ ส.ค. ๖๕

คำสั่ง/กำหนดการ/ระเบียบการต่างๆในงานประเพณีบุญเดือนสิบ ๒๕๖๕

อ่านต่อ คำสั่ง/กำหนดการ/ระเบียบการต่างๆในงานประเพณีบุญเดือนสิบ ๒๕๖๕

ประชุมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ ประจำปี ๒๕๖๕(๔)

อ่านต่อ ประชุมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ ประจำปี ๒๕๖๕(๔)

ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

อ่านต่อ ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เว…

อ่านต่อ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์