แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๖๗-๖๙)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๖๗-๖๙)

Posted on026
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๖๗-๖๙)

Posted on021
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานปี๒๕๖๗

Posted on073
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แผนการดำเ …
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕ ปี

Posted on0116
สำนักปลัด
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕ ปี

Posted on0139
กองคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๖

Posted on0123
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑

Posted on0490
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

Posted on0327
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมา …
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570

Posted on0594
0 587 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ …
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี2566

Posted on0517
กองคลัง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ๒๕๖๖

Posted on0179
กองคลัง
แผนการจัดเก็บภาษี๒๕๖๖

Posted on0282
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี๒๕๖๖

Posted on0811
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัต …
เผยแพร่รายงานต่างๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ๒๕๖๖-๒๕๗๐

Posted on0345
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลอากาศอานวย

Posted on0390
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลอากาศอานวย

Posted on0322
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลอากาศอานวย

Posted on0314
LPA
แผนอัตรากำลัง  3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง

Posted on0411
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ๖๕

Posted on0211
แผนการดำเนินงานประจำปี2566 แผน …
กองคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Posted on0551
ประกาศ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื …
กองคลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Posted on0346
 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
Articles: 517
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments