หมวดหมู่ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรชุมชนที่ 5-6-14-15

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุราษฎร์รังสรรค์

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง ประกว…

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุราษฎร์รังสรรค์

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การเป…

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง สรุปผ…

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องข้อมูล…

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวยเรื่อง ข้อมูล…