หมวดหมู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างจิตสำนึกประชาชนในการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 …

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.3…

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ต้น

นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีพร้อมด้ว…

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และทรายอะเบท ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 กองสาธารณสุข…