หมวดหมู่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ. วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

(1) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เพิ่มรูปภาพ…

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรชุมชนที่ 5-6-14-15

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

10 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. นายดวงดี เพริ…

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27)

ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย