หมวดหมู่ กองการศึกษา

โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน และพิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบ…

วันเด็กแห่งชาติ ที่ ลานรวมใจไทโย้ย อากาศอำนวย

วันสำคัญที่ผ่านมา กองการศึกษา วันเด็กแห…

งานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น…

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราช…

แถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐…

ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกับ อบต.อากาศ …