หมวดหมู่ สำนักปลัด

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27)

ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

โครงการอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น…

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ …

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถ…

ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พ.ศ. ……….