หมวดหมู่ กองช่าง

ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำประมาณการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ

21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ร่วม…

ลงสำรวจพื้นที่หนองน้ำจั้น หนองสบห้วย

วันที่ 1 มิ.ย. 65 นายดวงดี เพริศแก้ว นา…