หมวดหมู่ กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น…

ประชุมจัดทำแผนชุมชนฯและตรวจสอบการมีชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายด…

ประชุมจัดทำแผนชุมชนฯและตรวจสอบการมีชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ชช13

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายด…

ประชุมจัดทำแผนชุมชนฯและตรวจสอบการมีชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายด…

การรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องวิชาการช…

ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำประมาณการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ

21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ร่วม…

ประชาคมหมู่บ้านหาแนวทางช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีสภาพครอบครัวยากจน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นา…