นายจักราวุธ  ชาสงวน 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ปีงบประมาณ 2566
นายจักราวุธ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กเยาชน การพัฒนาชุมชน     งานจัดทำแผนชุมชน  งานการมีส่วนร่วม  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน

พนักงานเทศบาล

๑. นายจักราวุธ ชาสงวน 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๒.นางสาวลักษ์คณา   เข็มอุทา       

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

๓.นางสาววิพร   โสมสุพิน             

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๕.นายทวีชัย    จันทะศรี              

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

๑.นางสาวจารุวรรณ   เพริศแก้ว    ๒.นายธีรยุทธ    ตุ่ยไชย

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments