น.ส.ปาริชาติ  โน๊ตสุภา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566


พนักงานเทศบาล

๑.นางสาวปาริชาติ  โน๊ตสุภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา


(ว่าง)ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.นางอิศยากร  แก้วฝ่าย                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๔.นายคมทวน  อัครจันทร์               ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

๕.นางสุรีรัตน์  งันปัญญา                 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๖.นายบัญชา  สายธิไชย                 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป     

จ้างเหมาบริการ

๗.นางปิ่นเพชร  คิอินธิ๘.นายวิชัย   สุริวรรณ์          ๙.นายอรรถพงษ์  โสมสุพิน

อำนาจหน้าที่
– เกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
– งานการศึกษากีฬาและนันทนาการ
– งานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่น ๆ

กิจกรรมที่ให้บริการ

1. รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
2. จัดหาอาหารเสริม (นม)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments