ปีงบประมาณ 2566

 

พนักงานเทศบาล
๑. นายทักษิณ  แง่พรหม
     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายนุลักษ์   ผิวไหมคำ               ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓.นายสุเทพ    เทพวงศ์ษา             ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔. นางดาริณี    โมคมูล                  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พนักงานจ้าง

๕.นายวัชรินทร์   ผายดี                 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์๖.นายยุพยงค์   เหง้าละคร             ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๗.นายเนติศาสตร์  ครุดอุทา           ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

๘.นางสาวณัฏฐาภรณ์  สุพิมล         ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ
๙. นายบุญเพ็ง     งันปัญญา

๑๐.นายอากาศ   อุตรหงส์

๑๑. นายสินธุวัฒน์    เพริศแก้ว

๑๒. นายพรชัย      วงค์วันดี

๑๓.นางสาวอมรรัตน์    คิอินธิ

๑๔. นายเอกรัตน์   แง่มสุราช

อำนาจหน้าที่
– เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
– การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
– การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
– งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
– การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
– การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กิจการที่ให้บริการ
1. งานด้านขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
2. งานด้านขออนุญาตขุดดิน หรือถมดิน

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments