หมวดหมู่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาบทบาทศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายดวงดี เพริศแ…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ. วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

(1) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้เพิ่มรูปภาพ…

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรชุมชนที่ 5-6-14-15

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

10 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. นายดวงดี เพริ…

โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน และพิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบ…