หมวดหมู่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ที่ตั้ง

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ…

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 …

งานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น…

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราช…

แถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐…

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.3…

โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธํารงไทย”

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใ…