ป้ายกำกับ ขยะ

โครงการสร้างจิตสำนึกประชาชนในการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 …