ป้ายกำกับ ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำประมาณการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ

21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ร่วม…