ป้ายกำกับ ประชุมสภา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ขยายเวลา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สมัยสา…