ป้ายกำกับ ประเพณี

งานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น…

แถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐…