ป้ายกำกับ อบรม

โครงการอบรมสัมมนาบทบาทศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายดวงดี เพริศแ…

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 …